Storitve

S TEHNOLO҆KIM CENTROM IRCUO DO UńĆINKOVITEJ҆EGA RAZVOJA

TehnoloŇ°ki center Ircuo je bil ustanovljen z namenom poveńćanja razvojne konkurenńćnosti podjetij iz slovenske ńćevljarske in usnjarsko predelovalne industrije.

S pomońćjo Evropskega programa Phare 2003 - Krepitev izbranih tehnoloŇ°kih centrov smo pridobili ustrezno opremo, ki omogońća:

1. Testiranje razlińćnih ńćevljarskih materialov po razlińćnih karakteristikah in razlińćnih pogojih

2. Testiranje gotove obutve po razlińćnih karakteristikah in v razlińćnih pogojih (vrońćina, mraz, vlaga)

Poleg tega smo razvili Ň°e niz podpornih storitev, ki so v zadnjem ńćasu zelo aktualna:

1. organizacija izobraŇĺevanj in usposabljanj

2. priprava patentnih zahtevkov

3. prijave na javne razpise, ki jih razpisujejo razlińćna ministrstva in podporne institucije (PodjetniŇ°ki sklad, Razvojni sklad).

4. Izvajanje R&R integriranih projektov

Navedene storitve podjetjem iz slovenske obutvene in usnjarske industrije na cenovno zelo ugoden nańćin pomagajo na poti do uńćinkovitejŇ°ega razvoja.